ห้องสมุดประชาชนอำเภอโนนสะอาด | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป
      บุคลากร


นางบังอร อเวรา

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่ :
เบอร์โทร. :

นางนิ่มนวล หมวดดารักษ์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่ :
เบอร์โทร. :

นางสาวพิชชากร สุวรรณรงค์

ตำแหน่ง :
หน้าที่ :
เบอร์โทร. :

นางสาวจุฬาลักษณ์ บุญช่วย

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
หน้าที่ :
เบอร์โทร. : 0936596414