หัวข้อข่าว : โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพาะต้นกล้าฟ้าทะลายโจร “กิจกรรมล้านเมล็ดพันธุ์สู้ภัยโควิด” ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-09-26 15:05:51 เข้าชม : 25,232 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 26 กันยายน 2564 กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ได้รับการตรวจสอบ จาก คณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพาะต้นกล้าฟ้าทะลายโจร “กิจกรรมล้านเมล็ดพันธุ์สู้ภัยโควิด” ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ได้ให้คำแนะนำ ปรึกษา ดูแล และติดตามผลการตรวจสอบ การดำเนินโครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพาะต้นกล้าฟ้าทะลายโจร “กิจกรรมล้านเมล็ดพันธุ์สู้ภัยโควิด” ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบว่าหลังดำเนินการเพาะเมล็ด จำนวน 810 ถุง และ มีการเก็บรักษาไว้ข้างอาคาร กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ เหมาะสมกับการเพาะเมล็ดได้เป็นอย่างดี และมีเป้าหมายแจกจ่าย หมู่บ้านละ 75 ต้น (10 หมู่บ้าน) ตามแบบตรวจสอบการดำเนินโครงการอย่างครบถ้วน


.