หัวข้อข่าว : ประเมิน RBM
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอโนนสะอาด (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-11-07 14:41:39 เข้าชม : 25,292 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา09.00น. กศน.อำเภอโนนสะอาด เข้ารับการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ RBM ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายวรินทร์ วิรุณพันธ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี ประธานคณะกรรมการประเมิน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประกอบด้วย 1. นางสาวธัญญานันท์ ธัญชิตานิธีธนัย รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี 2. นางสาวพิมพ์ชนก วิทยอุดม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3. ว่าที่ ร.ต.ศุภักษร พรหมมูล ผอ.กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี 4. นายเสกสรร สงวนนาม ผอ.กศน.อำเภอหนองหาน 5. นายชากล้า สงวนนาม ผอ.กศน.อำเภอกุมภวาปี 6. นางสาวปานอุรา อาจสุข ผอ.กศน.อำเภอบ้านดุง 7. นางอภิญญา อ่อนสำอาง ผอ.กศน.อำเภอบ้านผือ 8. นายนราศักด์ คำภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 9. นางสาวลีลาวรรธก์ เหมะธุลินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ณ กศน.อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี


.