นายอิทธิพล จำนงค์ศาสตร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสะอาด ได้มอบหมายให้กศน.ตำบลทั้ง 6 ตำบล ให้จัดการเรียนการสอนแบบ 4 ON ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรคน่า2019 โดยใช้การจัดการเรียนแบบ ON Line เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน ส่วนนักศึกษาที่ไม่สามารถเรียน On Line ได้ก็ให้ครูประตำตำบลในรูปแบบอื่นๆตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล นักศึกษาสามารถเข้าไปติดตามช่องทางในการเรียน On Line ได้ที่เว็ปไซค์ของกศน.ตำบลทั้ง 6 ตำบล หรือติดต่อสอบถามได้ที่ครูประจำตำบลทั้ง6ตำบล