หัวข้อข่าว : ร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2022 Learning City and Lifelong Ecosystem เปลี่ยนทุกเมืองให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้สร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ทุกเมือง ผ่านระบบออนไลน์ (Facebook Live)
เขียนข่าวโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอโนนสะอาด (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-03-31 13:44:54 เข้าชม : 25,174 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายอิทธิพล จำนงค์ศาสตร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสะอาด มอบหมายให้ นางสาวจุฬาลักษณ์ บุญช่วย บรรณารักษ์ ร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2022 Learning City and Lifelong Ecosystem เปลี่ยนทุกเมืองให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้สร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ทุกเมือง ผ่านระบบออนไลน์ (Facebook Live)


.