หัวข้อข่าว : ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop)
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอโนนสะอาด (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2023-02-24 11:52:10 เข้าชม : 25,295 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายอิทธิพล จำนงค์ศาสตร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสะอาด พร้อมด้วย นายสลาตัน แสนดี ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) พัฒนาบุคลากรจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม กศน.ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี


.