หัวข้อข่าว : วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอโนนสะอาด (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2023-01-19 14:34:33 เข้าชม : 25,021 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 14 มกราคม 2566 นายอิทธิพล จำนงศาสตร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสะอาด มอบหมายให้บรรณารักษ์และบุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด ร่วมกับเทศบาลโนนสะอาด จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนเทศบาลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี กิจกรรมโดยห้องสมุดประชาชนอำเภอโนนสะอาด ต่อไปนี้ ล่วงไหตอบคำถาม, กิจกรรมระบายสีปูนปาสเตอร์, กิจกรรมระบายสีเสริมพัฒนาการ


.