หัวข้อข่าว : วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2566
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอโนนสะอาด (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2023-01-19 14:14:18 เข้าชม : 25,012 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” งานวันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดอุดรธานี วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ นายอิทธิพล จำนงศาสตร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสะอาด ร่วมงานวันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดอุดรธานี และ เข้ารับเกียรติบัตร ได้รับการคัดเลือกเป็น “ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อุทิศตนและทำคุณประโยชน์แก่ส่วนร่วม” โดยมี นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตร ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


.