หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงอำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอโนนสะอาด (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-08-09 16:37:08 เข้าชม : 25,251 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 6-9 สิงหาคม 2565 นายอิทธิพล จำนงศาสตร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสะอาด มอบหมายให้นางนิ่มนวล หมวดดารักษ์ ครูผู้ช่วย นางสาวพิชชากร สุวรรณรงค์ ครูอาสา นายชาญชัย ชิกว้าง ครู กศน. นายอัครพงษ์ จันทร์ลุน ครู กศน. นายสลาตันแสนดี ครู กศน. นางสาวมธุรส แถลงการ ครู กศน. นายวันชัย บัวเงิน ครู ศรช. นางสาวลัดดาวัลย์ คณะวาปี ครู ศรช. นางสาวกาญจนา ศรีนวสกุล ครู ศรช. และนางสาวเนรรสิทธิ์ จีนคำ ครู ศรช. กศน.อำเภอโนนสะอาด ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงอำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ”ของอำเภอโนนสะอาด โดย กศน.อำเภอโนนสะอาดร่วมเป็นทีมนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย ณ ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน จังหวัดอุดรธานี


.