หัวข้อข่าว : รับเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอโนนสะอาด (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-07-26 13:54:19 เข้าชม : 25,186 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายอิทธิพล จำนงค์ศาสตร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสะอาด ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา ประเภทบุคลากรทั่วไป โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ อาคารหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ


.