หัวข้อข่าว : ประเมินพนักงานราชการ
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอโนนสะอาด (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-04-05 11:30:27 เข้าชม : 25,171 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 4 เมษายน 2565 นายอิทธิพล จำนงค์ศาตร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนะสอาด ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานราชการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 ณ กศน.อำเภอโนนะอาด อำภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี


.