หัวข้อข่าว : รับการนิเทศโครงการศูนย์อาชีพชุมชนฯการเพาะต้นกล้าทลายโจร ประจำปีงบประมาณ 2564
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอโนนสะอาด (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-09-26 13:13:54 เข้าชม : 25,083 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 26 กันยายน 2564 นายอิทธิพล จำนงค์ศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนสะอาด รับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี การดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพาะต้นกล้าฟ้าทลายโจรต้านภัยโควิด-19 ตามนโยบายเร่งด่วน " ล้านเมล็ดพันธุ์สู้ภัยโควิด" ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย กศน.ตำบลทั้ง 6 แห่ง มีการเพาะต้นกล้าฟ้าทลายโจร ดังนี้ ตำบลโนนสะอาด จำนวน 780 ต้น ตำบลหนองกุงศรี จำนวน 1,257 ต้น ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ จำนวน 810 ต้น ตำบลโคกกลาง 1300 ต้น ตำบลบุ่งแก้ว จำนวน 1,150 ต้นและตำบลทมนางาม 820 ต้น รวม 4,967 ต้น


.