หัวข้อข่าว : โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพาะต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ต้านภัยโควิด-19
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอโนนสะอาด (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-09-14 15:30:32 เข้าชม : 25,165 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 14 กันยายน 2564 นางบังอร อเวรา ครูชำนาญการ พร้อมด้วยนางนิ่มนวลหมวดดารักษ์ ครูผู้ช่วย และนางสาวพิชากร สุวรรณรงค์ ครูอาสาสมัครฯ ได้รับมอบหมายจากนายอิทธิพล จำนงค์ศาสตร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสะอาด นิเทศการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพาะต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ต้านภัยโควิด-19 ตามนโยบายเร่งด่วน "หนึ่งล้านเมล็ดพันธุ์ต้านภัยโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยดำเนินการ ณ กศน.ตำบลในสังกัดกศน.อำเภอโนนสะอาด ทั้ง 6 แห่งได้แก่ กศน.ตำบลโคกกลาง กศน.ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ กศน.ตำบลโนนสะอาด กศน.ตำบลทมนางาม กศน.ตำบลหนองกุงศรี และกศน.ตำบลบุ่งแก้ว ระยะเวลา14-30 กันยายน 2564


.