หัวข้อข่าว : รับเกียรติบัตรการประกวดชุมชนจิตอาสาดีเด่น ประจำปี 2564
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอโนนสะอาด (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-09-14 13:58:15 เข้าชม : 25,167 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่



นายอิทธิพล จำนงค์ศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนสะอาด พร้อมชุมชนบ้านหนองกุง ตำบลหนองกุงศรี ภาคีเครือข่าย และบุคลากรกศน.อำเภอโนนสะอาด รับเกียรติบัตรการประกวดชุมชนจิตอาสาดีเด่น ประจำปี 2564 โดยท่านวรินทร์ วิรุณพันธ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 14 กันยายน 2564 ณ กศน.ตำบลโนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี


.