ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนสะอาด | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป


      ข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน


 
    ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) โพตส์เมื่อ : 2023-02-24 11:52:10 295 ครั้ง
    โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม โพตส์เมื่อ : 2023-02-24 11:38:51 292 ครั้ง
    โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน โพตส์เมื่อ : 2023-02-22 13:55:11 292 ครั้ง
    แข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มภูธานี โพตส์เมื่อ : 2023-01-26 16:47:24 295 ครั้ง
    แข่งขันทักษะวิชาการ กศน.อุดรธานี โพตส์เมื่อ : 2023-01-25 14:28:21 296 ครั้ง


 


      ข่าวประชาสัมพันธ์      บทความ เรื่องน่ารู้

        สื่อ คลิปวีดีโอ